Ковид-19!!! ХООЛ ХҮНС

2020-05-07 13 0

Ковид-19!!! ХООЛ ХҮНС
Л.Дэлгэрзул, АШУҮИС, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, АУ-ны докторант, Хүний их эмч

Холбоотой мэдээ

Ковид-19!!! ХООЛ ХҮНС

Ковид-19!!! ХООЛ ХҮНС Л.Дэлгэрзул, АШУҮИС, Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч, АУ-

2020-05-07